Najsodobnejša tehnologija

Vedno skušamo iti v korak s časom, zato uvajamo nove tehnologije visokih zmogljivosti in prilagodljivosti, ki zagotavljajo pričakovano kakovost naših izdelkov.

Ob tesnem sodelovanju z vodilnimi proizvajalci opreme za računalniško podprto, avtomatizirano izdelavo kompleksnih sklopov, smo dosegli vrhunske rezultate, ki omogočajo kombiniranje več tipov električnih spojev, sočasno uporabo velikega števila različnih vodnikov, kovalnih kombinacij ter avtomatskega natikanja ohišij ali tesnil.

V procesu montaže, končne kontrole in preskušanja uporabljamo najsodobnejšo opremo, ki smo jo zasnovali tako, da jo lahko vedno znova prilagajamo novim zahtevam kupcev in tehnološkim trendom v svetu.