Razvoj in svetovanje

Na osnovi bogatih izkušenj, poznavanja sodobnih razvojnih usmeritev ter s pomočjo najmodernejše opreme, lahko kupcu ponudimo optimalne rešitve.

Pripravo na razvoj, izdelavo prototipov, vzorčenje ter uvajanje v redno proizvodnjo izvajamo v skladu z zahtevami kupcev in svetovnih standardov.

Pri tem si pomagamo s programsko opremo, ki podpira:

  • računalniško podprto projektiranje v Pro/Engineer ;

  • optimizacijo učinkovitega vodenja projektov;

  • grafično podprto vnaprejšnje načrtovanje kakovosti proizvodnih procesov (APQP);

  • konstrukcijsko in procesno FMEA analizo;

  • prvo vzorčenje po VDA 2, PPAP oziroma po vseh ostalih, od kupca zahtevanih metodah;

  • izdelavo planov obvladovanja za proizvodne procese in proizvode;

  • obvladovanje merilnih in preskusnih sredstev in sistemov (Cgk, R&R);

  • obvladovanje dokumentov in podatkov;

  • presojo izdelkov / procesov ter statistično obvladovanje procesov (Ppk, Cmk, Cpk)

  • hitro in učinkovito reševanje internih in eksternih reklamacij (PDCA)

Sodelujemo in svetujemo pri razvoju posebnih kabelskih ožičenj in sklopov za specifične potrebe kupcev na številnih področjih profesionalne opreme.

Na osnovi bogatih izkušenj, pridobljenega znanja in s pomočjo sodobne opreme lahko kupcem ponudimo najprimernejše rešitve električnih povezav ter vseh potrebnih funkcij končnega izdelka.

Skupaj s kupci iščemo najustreznejše konstrukcijske rešitve za plastične in mehanske sklope, ki omogočajo hitro montažo in zagotavljajo skladnost s predpisanimi mednarodnimi standardi. Električne povezave vgrajujemo v celovite sklope ter tako skrajšujemo montažne čase naših kupcev.