Logistika in elektronsko poslovanje

Varnost pravočasnih dobav omogočamo z lastnimi logističnimi centri.

Zavedamo se pomena učinkovite logistike in zanesljivosti pravočasnih dobav, zato poleg najpomembnejših kupcev gradimo svoje logistične centre, v katerih skrbimo za primerne, s kupcem dogovorjene varnostne zaloge ter hkrati izvajamo od kupcev zahtevane sisteme dobav;

  • Just in time,

  • Kanban,

  • Ship to line.

Z računalniško podprtim integriranim informacijskim sistemom načrtovanja virov (ERP) smo skrajšali pretočne čase in izboljšali našo odzivnost. Kupcem in dobaviteljem nudimo možnost brezpapirnega poslovanja s pomočjo elektronske izmenjave podatkov EDI.