Okoljska politika

Odgovoren odnos do okolja je eno temeljnih meril uspešnosti sodobnih podjetij. V podjetju Cablex proizvajamo kabelsko konfekcijo in sistemske podsklope, pri čemer lahko pride do določenih, čeprav minimalnih vplivov na okolje. V podjetju Cablex se zavedamo odgovornosti do ljudi in okolja, zato se zavzemamo za trajnostni razvoj in s tem za trajno varovanje naravnega življenjskega okolja človeka. Zato želimo sistematično preprečevati in zmanjševati morebitne nezaželene vplive na okolje na najnižjo možno raven.

Izhodišče za aktivnosti iz naslova ravnanja z okoljem je spremljanje in izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev, ki se nanašajo na naše delovanje. S ciljem, da bi jih učinkovito spoštovali, morda naredili tudi nekaj več od predpisanega, smo našo usmeritev vgradili v vse poslovne procese s poudarkom na tistih, kjer smo prepoznali pomembne okoljske vidike. Zato smo vzpostavili sistem ravnanja z okoljem, ki je usklajen z okoljskim standardom ISO14001.

Aktivnosti sistema ravnanja z okoljem, ki vključujejo planiranje, izvajanje in preverjanje okoljskih vidikov ter ukrepanje v primeru neskladij, so vezane predvsem na naslednje elemente:

  • racionalna raba materialov;

  • racionalna raba energije;

  • primerno ravnanje z odpadki in embalažo;

  • ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi – kemikalijami.

  • usmerjanje dobaviteljev k izpolnjevanju zahtev s področja ravnanja z okoljem in zagotavljanju skladnosti z RoHS, REACH, GASDL in konfliktni materiali.

Naš cilj je zagotoviti dosledno izvajanje in nenehno izboljševanje sistema, zato sistematično obveščamo in izobražujemo zaposlene ter dobro okoljsko prakso širimo med naše dobavitelje. Obenem zagotavljamo, da okoljsko politiko poznajo in spoštujejo tudi druge, zunanje osebe, ki delajo za naše podjetje ali v našem imenu.

Z našim odnosom do okolja neposredno vplivamo na našo bližnjo okolico, zato v primeru morebitnih izrednih dogodkov zagotavljamo učinkovito komuniciranje z zunanjo javnostjo po načelu hitrega obveščanja ter odprte komunikacije in vedno upoštevamo odzive javnosti.