Vizija podjetja

Temeljni cilj grupacije CABLEX je dolgoročno načrtovati, proizvajati in tržiti izdelke in storitve s področja kabelskih snopov, zahtevnejših plastičnih delov in specifičnih mehanskih sklopov. To pa lahko dosežemo le, če z našimi proizvodi zadovoljimo zahteve in pričakovanja kupcev na vseh tržiščih. Da bi bili pri tem uspešni je potrebno veliko znanja in ustvarjalnega sodelovanja vseh zaposlenih.

Cilj dolgoročne uspešnosti podjetja zahteva uveljavitev naslednjih načel:

  • kultura odličnih medsebojnih odnosov med zaposlenimi in poslovnimi partnerji;

  • kreativni ljudje so najpomembnejši vir razvoja in napredka;

  • avtomatizacija vseh proizvodnih procesov, ki omogoča pričakovano kakovost in optimalne stroške storitve;